top of page

EMPTY SHELLS

גלריית BY5, תל אביב, ישראל

אוצר: ניר הרמט

קטעים מדף הגלריה – אוצר: ניר הרמט

"האובייקטים של יונת חמיידס ספוגים בהיסטוריה, בזיכרון ובמורשת תרבותית. הם נראים כדמויות חסרות זהות או זמן קונקרטיים וככאלה הופכים למוליכי התחושות המודעיות והתת מודעיות שהצטברו בהם. העבודות עשויות חומר נוזלי שהתגבש, הן מונוכרומטיות וקלות מאד במשקלן. הן נדמות למעטפת, או לתכריך המסמן נוכחות שחלפה בהן והטביעה את חותמה.

אובייקטים קטני מידה, של דמויות חסרות, המרמזים על אלגוריות וסמלים, מסמני הרגלים של פולחנים שקטים וסודיים. חלק מהעבודות נעשו בהשראת המיתולוגיה המצרית הקדומה ויחסה להיפרדות הנשמה מן הגוף. הצבע השחור המטאלי שלהן הוא צבע של צל, של נוכחות חסרה ובכך הן הופכות לרוח הרפאים של עצמן – חמקמקה, עמומה, אפלה."

 

מתוך כתב העת לתרבות חומרית "1280", גליון 37, מאת: טליה טוקטלי.

"מפגש ישיר בין אריג ובין חומר קרמי נוזלי נהפך למבנה עמיד דיו שצולח תהליך קרמי מלא. החומר האורגני, האריג, נעלם עם עליית הטמפרטורות בתנור ונעלם מעיני המתבונן ביצירות שהוצגו בתערוכה "קליפות חלולות". אפשר לחשוב על קשר בין העלמותו של חומר מסוים כחלק מתהליך העבודה בחומר קרמי, ובין רגע המוות, שבו מתחיל תהליך התפוררותם והיעלמותם של חומרי הגוף".

bottom of page